Exekutorký úřad Vranov nad Topľou

Exekútor: JUDr. Špička Jaroslav

Adresa: Okulka 24/11, 09301 Vranov nad Topľou

Telefón: 0948 171 866, 0951 372 419

Fax: -

Email: jaroslav.spicka@ske.sk

IČO: 42341795

Evidenčné číslo: 399

Zastupujúci exekútor: Mgr. Ing. Korim Juraj

Aktualizované dňa: 28.09. 2020