Exekutorký úřad Vranov nad Topľou

Exekútor: Mgr. Ing. Korim Juraj

Adresa: Duklianskych hrdinov 2473, 09301 Vranov nad Topľou

Telefón: 057/4462350

Fax: 057/4423007

Email: juraj.korim@ske.sk

IČO: 42344387

Evidenčné číslo: 409

Zastupujúci exekútor: JUDr. Špička Jaroslav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020