Exekutorký úřad Trenčín

Exekútor: JUDr. Ďorďovič Ladislav ml.

Adresa: Mierové námestie 1, 91101 Trenčín

Telefón: 032 7446611

Fax: 032 7442153

Email: ladislav.dordovic@ske.sk

IČO: 36130681

Evidenčné číslo: 239

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďorďovič Ladislav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020