Exekutorký úřad Trenčín

Exekútor: JUDr. Ďorďovič Ladislav

Adresa: Mierové námestie 1, 91101 Trenčín

Telefón: 032/7442153

Fax: 032 7442153

Email: l.dordovic@ske.sk

IČO: 34056475

Evidenčné číslo: 32

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďorďovič Ladislav ml.

Aktualizované dňa: 28.09. 2020