Exekutorký úřad Trenčín

Exekútor: JUDr. Soldán Steinerová Adriana

Adresa: Jilemnického 2, 91101 Trenčín

Telefón: 0905526693, 0915780387, 0322861447

Fax: -

Email: adriana.steinerova@ske.sk

IČO: 34056319

Evidenčné číslo: 156

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šujanová Marcela

Aktualizované dňa: 28.09. 2020