Exekutorký úřad Stropkov

Exekútor: JUDr. Friga Miroslav

Adresa: Námestie SNP 538/16, 09101 Stropkov

Telefón: 054 7428738

Fax: -

Email: miroslav.friga@ske.sk

IČO: 36150151

Evidenčné číslo: 41

Zastupujúci exekútor: JUDr. Brožina Michal

Aktualizované dňa: 28.09. 2020