Exekutorký úřad Stará Ľubovňa

Exekútor: JUDr. Kormaník Dušan

Adresa: Nám. gen. Štefánika 529/4, 06401 Stará Ľubovňa

Telefón: 052 4283471

Fax: 052 4283472

Email: dusan.kormanik@ske.sk

IČO: 17082901

Evidenčné číslo: 202

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hodermarský Peter

Aktualizované dňa: 28.09. 2020