Exekutorký úřad Spišská Nová Ves

Exekútor: JUDr. Kešeľak Michal Pozastavenie výkonu funkcie

Adresa: Mlynská č. 2, 05201 Spišská Nová Ves

Telefón: 053/4414747

Fax: 053/4414747

Email: michal.keselak@ske.sk

IČO: 36153460

Evidenčné číslo: 80

Zastupujúci exekútor: Ing. JUDr. Kešeľak Radoslav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020