Exekutorký úřad Rožňava

Exekútor: JUDr. Hodermarský Peter

Adresa: Akademika Hronca č.3, 04801 Rožňava

Telefón: 058/7321087, 058/7331852

Fax: 058/7331631

Email: peter.hodermarsky@ske.sk

IČO: 31958095

Evidenčné číslo: 57

Zastupujúci exekútor: JUDr. Barilik Štefan

Aktualizované dňa: 28.09. 2020