Exekutorký úřad Prešov

Exekútor: JUDr. Gibarti Richard

Adresa: Konštantínová 6, 08001 Prešov

Telefón: 051 7482485

Fax: 051 7482486

Email: richard.gibarti@ske.sk

IČO: 37938916

Evidenčné číslo: 274

Zastupujúci exekútor: Mgr. Segľa Róbert

Aktualizované dňa: 28.09. 2020