Exekutorký úřad Prešov

Exekútor: JUDr. Moskvič Stanislav

Adresa: Floriánova č. 2, 08001 Prešov

Telefón: 051/ 7582170

Fax: -

Email: stanislav.moskvic@ske.sk

IČO: 10732543

Evidenčné číslo: 119

Zastupujúci exekútor: JUDr. Brožina Michal

Aktualizované dňa: 28.09. 2020