Exekutorký úřad Prešov

Exekútor: MVDr. Mgr. Kovaľ Pavol

Adresa: Hlavná 137, 08001 Prešov

Telefón: 051/775 49 68

Fax: -

Email: pavol.koval@ske.sk

IČO: 31276491

Evidenčné číslo: 89

Zastupujúci exekútor: JUDr. Brožina Michal

Aktualizované dňa: 28.09. 2020