Exekutorký úřad Považská Bystrica

Exekútor: Ing. Mgr. Hlucháňová Oľga

Adresa: Nám.A.Hlinku 25/30, 01701 Považská Bystrica

Telefón: 042 4325318

Fax: 042 4325318

Email: olga.hluchanova@ske.sk

IČO: 35662905

Evidenčné číslo: 56

Zastupujúci exekútor: JUDr. Šujanová Marcela

Aktualizované dňa: 28.09. 2020