Exekutorký úřad Považská Bystrica

Exekútor: JUDr. Nemčíková Andrea

Adresa: Železničná 98, 01701 Považská Bystrica

Telefón: 424111020

Fax: -

Email: andrea.nemcikova@ske.sk

IČO: 42274729

Evidenčné číslo: 378

Zastupujúci exekútor: JUDr. Jakubec Ladislav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020