Exekutorký úřad Považská Bystrica

Exekútor: JUDr. Krasňanová Mária

Adresa: Nám.A.Hlinku 36/9, 01701 Považská Bystrica

Telefón: 0905 582 414

Fax: -

Email: maria.krasnanova@ske.sk

IČO: 31118577

Evidenčné číslo: 91

Zastupujúci exekútor: JUDr. Prudká Andrea

Aktualizované dňa: 28.09. 2020