Exekutorký úřad Piešťany

Exekútor: JUDr. Cicuttová Alexandra

Adresa: Hollého 23, 92101 Piešťany

Telefón: 033 742 90 05, 0948 724 252

Fax: -

Email: alexandra.cicuttova@ske.sk

IČO: 42295734

Evidenčné číslo: 406

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stano Peter

Aktualizované dňa: 28.09. 2020