Exekutorký úřad Nové Zámky

Exekútor: JUDr. Bednáriková Petra

Adresa: Poľná 42, 94001 Nové Zámky

Telefón: 0907/739 581

Fax: -

Email: petra.bednarikova@ske.sk

IČO: 42124646

Evidenčné číslo: 334

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ivančík Jozef

Aktualizované dňa: 28.09. 2020