Exekutorký úřad Myjava

Exekútor: JUDr. Poláková Miroslava

Adresa: Hurbanova č. 643, 90701 Myjava

Telefón: 034/6216452

Fax: -

Email: miroslava.polakova@ske.sk

IČO: 42144558

Evidenčné číslo: 335

Zastupujúci exekútor: JUDr. Polák Vladimír

Aktualizované dňa: 28.09. 2020