Exekutorký úřad Myjava

Exekútor: JUDr. Kroupa Marcel

Adresa: Gegeľovská 662/2, 90701 Myjava

Telefón: 034/6216585

Fax: 034/6216585

Email: marcel.kroupa@ske.sk

IČO: 42026067

Evidenčné číslo: 316

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ďorďovič Ladislav ml.

Aktualizované dňa: 28.09. 2020