Exekutorký úřad Michalovce

Exekútor: JUDr. Dulina Rudolf

Adresa: ul. Ľudovíta Štúra 12, 07101 Michalovce

Telefón: 056 6432463

Fax: 056 4619010

Email: rudolf.dulina@ske.sk

IČO: 31311482

Evidenčné číslo: 30

Zastupujúci exekútor: Mgr. Zummerová Marcela

Aktualizované dňa: 28.09. 2020