Exekutorký úřad Lučenec

Exekútor: JUDr. Jurina Marián

Adresa: Ul. Št. Moyzesa 50, 98401 Lučenec

Telefón: 047 4511961

Fax: 047 4320676

Email: marian.jurina@ske.sk

IČO: 35980966

Evidenčné číslo: 74

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ing. PhD. Gasper Ján

Aktualizované dňa: 28.09. 2020