Exekutorký úřad Lučenec

Exekútor: JUDr. Debnárová Jana

Adresa: T. Vansovej 2, 98401 Lučenec

Telefón: +421 474331298, 047/3811485

Fax: +421 47 43 31 298

Email: jana.debnarova@ske.sk

IČO: 45029164

Evidenčné číslo: 337

Zastupujúci exekútor: JUDr. Debnár Ján

Aktualizované dňa: 28.09. 2020