Exekutorký úřad Liptovský Mikuláš

Exekútor: JUDr. Matejovie Peter

Adresa: Moyzesova 669/15, 03101 Liptovský Mikuláš

Telefón: 044/5621631

Fax: 044/5528795

Email: peter.matejovie@ske.sk

IČO: 37800001

Evidenčné číslo: 110

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dulina Rudolf

Aktualizované dňa: 28.09. 2020