Exekutorký úřad Levice

Exekútor: JUDr. Ailerová Iveta

Adresa: J. Bottu č. 21, 93401 Levice

Telefón: 036/6310926

Fax: -

Email: iveta.ailerova@ske.sk

IČO: 44366639

Evidenčné číslo: 402

Zastupujúci exekútor: JUDr. PhD. Stodola Peter

Aktualizované dňa: 28.09. 2020