Exekutorký úřad Levice

Exekútor: Mgr. Ághová Mária

Adresa: Kalvinské námestie č. 2, 93401 Levice

Telefón: 0915 984 412, 0948 084 446

Fax: -

Email: maria.aghova@ske.sk

IČO: 37852213

Evidenčné číslo: 401

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ailerová Iveta

Aktualizované dňa: 28.09. 2020