Exekutorký úřad Košice

Exekútor: JUDr. Juhászová Galina

Adresa: Palackého 2, 04401 Košice

Telefón: 055/3812868

Fax: -

Email: galina.juhaszova@ske.sk

IČO: 35559292

Evidenčné číslo: 375

Zastupujúci exekútor: JUDr. Ondáš Ján

Aktualizované dňa: 28.09. 2020