Exekutorký úřad Košice

Exekútor: Ing. JUDr. Husťák Bohumil

Adresa: Žriedlová č.3, 04001 Košice

Telefón: 055/6256217, 055/6256221

Fax: 055/6250210

Email: bohumil.hustak@ske.sk

IČO: 17072735

Evidenčné číslo: 64

Zastupujúci exekútor: Mgr. Biro Eduard

Aktualizované dňa: 28.09. 2020