Exekutorký úřad Košice

Exekútor: JUDr. Zahorjan Miroslav

Adresa: Štúrova 19, 04001 Košice

Telefón: 055 7298427

Fax: 055 7298428

Email: miroslav.zahorjan@ske.sk

IČO: 35546956

Evidenčné číslo: 246

Zastupujúci exekútor: Mgr. Šemperger Alexander

Aktualizované dňa: 28.09. 2020