Exekutorký úřad Košice

Exekútor: JUDr. Varga Ivan

Adresa: Štúrova 20, 04001 Košice

Telefón: 055/7287550

Fax: -

Email: ivan.varga@ske.sk

IČO: 35520833

Evidenčné číslo: 303

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mazúr Michal

Aktualizované dňa: 28.09. 2020