Exekutorký úřad Košice

Exekútor: JUDr. Sokol Ján

Adresa: Jantárova č. 30, 04001 Košice

Telefón: +421 55/6780565

Fax: +421 55/6780565

Email: jan.sokol@ske.sk

IČO: 31275010

Evidenčné číslo: 153

Zastupujúci exekútor: JUDr. Papcunová Zuzana

Aktualizované dňa: 28.09. 2020