Exekutorký úřad Košice

Exekútor: JUDr. Sidorják Ľuboš

Adresa: Murgašova 3, 04001 Košice

Telefón: 055 7287231,-32

Fax: 055 7287231,32

Email: lubos.sidorjak@ske.sk

IČO: 31311580

Evidenčné číslo: 147

Zastupujúci exekútor: Mgr. Bertók Peter

Aktualizované dňa: 28.09. 2020