Exekutorký úřad Košice

Exekútor: JUDr. Bíla (Hlavňová) Mária

Adresa: Hlavná 115, 040 01 Košice

Telefón: 055/6220597

Fax: 055/6220597

Email: maria.hlavnova@ske.sk

IČO: 42099170

Evidenčné číslo: 315

Zastupujúci exekútor: JUDr. Sidorják Ľuboš

Aktualizované dňa: 28.09. 2020