Exekutorký úřad Košice

Exekútor: JUDr. Nogová Mária

Adresa: Hroncova 1, 04001 Košice

Telefón: 0907 977 925, 055/302 73 86

Fax: -

Email: maria.nogova@ske.sk

IČO: 41705904

Evidenčné číslo: 412

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mazúr Michal

Aktualizované dňa: 28.09. 2020