Exekutorký úřad Košice

Exekútor: Mgr. Bertók Peter

Adresa: Murgašova 3, 04001 Košice

Telefón: 4.21557E+11

Fax: -

Email: peter.bertok@ske.sk

IČO: 42324793

Evidenčné číslo: 403

Zastupujúci exekútor: JUDr. Delfini Jaroslav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020