Exekutorký úřad Komárno

Exekútor: JUDr. Markovič Vojtech, PhD.

Adresa: Bratislavská cesta 4303, 94501 Komárno

Telefón: +421 905121710

Fax: -

Email: vojtech.markovic@ske.sk

IČO: 42211077

Evidenčné číslo: 381

Zastupujúci exekútor: JUDr. Balaškó Peter

Aktualizované dňa: 28.09. 2020