Exekutorký úřad Hurbanovo

Exekútor: JUDr. Balaškó Peter

Adresa: Komárňanská 100, 94701 Hurbanovo

Telefón: +421 948 066 888

Fax: -

Email: euhurbanovo@euhurbanovo.sk

IČO: 42335124

Evidenčné číslo: 394

Zastupujúci exekútor: JUDr. Markovič Vojtech, PhD.

Aktualizované dňa: 28.09. 2020