Exekutorký úřad Dunajská Streda

Exekútor: JUDr. Varga Rudolf

Adresa: Hlavná 26/5, 92901 Dunajská Streda

Telefón: 031/5529566

Fax: 031/5529566

Email: rudolf.varga@ske.sk

IČO: 34071890

Evidenčné číslo: 186

Zastupujúci exekútor: JUDr. Stodolová Soňa

Aktualizované dňa: 28.09. 2020