Exekutorký úřad Dunajská Streda

Exekútor: Mgr. Ritter Zuzana

Adresa: Jilemnického 5498/37, 92901 Dunajská Streda

Telefón: 031 5511918,-19

Fax: 031 5511920

Email: zuzana.ritter@ske.sk

IČO: 37844474

Evidenčné číslo: 258

Zastupujúci exekútor: JUDr. Božek Albín

Aktualizované dňa: 28.09. 2020