Exekutorký úřad Dolný Kubín

Exekútor: Radzo František

Adresa: Radlinského 1728/47, 02601 Dolný Kubín

Telefón: 043 5523888

Fax: 043 5523888

Email: frantisek.radzo@ske.sk

IČO: 36133019

Evidenčné číslo: 138

Zastupujúci exekútor: JUDr. Pavlík Jaromír

Aktualizované dňa: 28.09. 2020