Exekutorký úřad Dolný Kubín

Exekútor: Mgr. Kráľ Marián

Adresa: Radlinského 1728/47, 02601 Dolný Kubín

Telefón: 043 5865484

Fax: 043 5865484

Email: marian.kral@ske.sk

IČO: 35663456

Evidenčné číslo: 90

Zastupujúci exekútor: Mgr. Somík Milan

Aktualizované dňa: 28.09. 2020