Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Janec Ján

Adresa: Vínna 1, 83102 Bratislava

Telefón: 0911 750 324

Fax: 02/44450940

Email: jan.janec@ske.sk

IČO: 30797438

Evidenčné číslo: 291

Zastupujúci exekútor: JUDr. Halás Pavel

Aktualizované dňa: 28.09. 2020