Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Hýbal Hugo

Adresa: Jakabova 30, 82104 Bratislava

Telefón: +421 917 672 481

Fax: -

Email: hugo.hybal@ske.sk

IČO: 30801524

Evidenčné číslo: 344

Zastupujúci exekútor: JUDr. Kapronczai Jozef

Aktualizované dňa: 28.09. 2020