Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Falisová Eva

Adresa: Lermontovova 14, 81105 Bratislava

Telefón: 02/5464 0221,02/207 87 338, 0903-99 55 56, 0905/207 930

Fax: +421 2 5464 0223

Email: eva.falisova@ske.sk

IČO: 42263425

Evidenčné číslo: 424

Zastupujúci exekútor: JUDr. Nestor Ivan

Aktualizované dňa: 28.09. 2020