Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Dáni Michal

Adresa: Cukrová 14, 81108 Bratislava

Telefón: 02/59324327

Fax: 02/59324234

Email: michal.dani@ske.sk

IČO: 42354935

Evidenčné číslo: 422

Zastupujúci exekútor: JUDr. Hermanovský Martin

Aktualizované dňa: 28.09. 2020