Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Cibulková Hana

Adresa: Opletalova 96, 84107 Bratislava

Telefón: +421 2 64360245

Fax: +421 2 64360245

Email: hana.cibulkova@ske.sk

IČO: 42133556

Evidenčné číslo: 318

Zastupujúci exekútor: JUDr. Mráz Jaroslav

Aktualizované dňa: 28.09. 2020