Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Bury Anton, PhD.

Adresa: Jelenia 26, 81105 Bratislava

Telefón: 02/52494598

Fax: 02/52494598

Email: anton.bury@ske.sk

IČO: 31772013

Evidenčné číslo: 16

Zastupujúci exekútor: Mgr. Ing. Majchrák Štefan

Aktualizované dňa: 28.09. 2020