Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: Mgr. Virličová (rod. Sitášová) Jana

Adresa: Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava

Telefón: +421 910 909 435

Fax: -

Email: jana.virlicova@ske.sk

IČO: 42256372

Evidenčné číslo: 368

Zastupujúci exekútor: JUDr. Baranay Peter

Aktualizované dňa: 28.09. 2020