Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. PhD. Šimko Peter

Adresa: Cukrová 14, 81339 Bratislava

Telefón: 0951 344 753

Fax: -

Email: judr.peter.simko@gmail.com

IČO: 31804942

Evidenčné číslo: 167

Zastupujúci exekútor: JUDr. Dáni Michal

Aktualizované dňa: 28.09. 2020