Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Straka Jaroslav

Adresa: Račianska ul.66, 83102 Bratislava

Telefón: 02 321 09 179

Fax: 02 321 09 179

Email: jaroslav.straka@ske.sk

IČO: 30854342

Evidenčné číslo: 275

Zastupujúci exekútor: Mgr. Vozár Roman

Aktualizované dňa: 28.09. 2020