Exekutorký úřad Bratislava

Exekútor: JUDr. Borárosová Zuzana

Adresa: Lužná 1, 85104 Bratislava

Telefón: +421910 160 271

Fax: +421 2 64282891

Email: zuzana.borarosova@ske.sk

IČO: 36899682

Evidenčné číslo: 348

Zastupujúci exekútor: JUDr. Rácik Juraj

Aktualizované dňa: 28.09. 2020